Estàndards de qualitat ISO 12647/2

El procés de preimpressió és fonamental per garantir els millors resultats, per això comptem amb el software i el hardware capaços d’assolir els estàndards de qualitat ISO 12647/2.

Insite de Kodak

Ens permet el millor accés remot de les proves via internet, la visualització dels documents ja refinats i un control sobre els canvis i les modificacions.

Gestió integral
del color

Actualitzem constantment els nostres processos per tal de garantir la millor qualitat en el treball. La gestió integral del color és una qüestió bàsica que duem a terme aplicant els perfils adequats a cada paper i realitzant proves d’impressió certificades.