https://www.indice.es/wp-content/uploads/eco-imprenta-indice-01-4.jpg

El nostre compromís també és mediambiental

A més de formar els nostres treballadors, de detectar i fer prevenció de tot allò que te a veure amb seguretat i la higiene; també hem establert un registre intern de residus i una activa política de reciclatge de consumibles, d’acord amb les directrius de l’administració nacional i internacional. Comptem amb les certificacions mediambientals FSC® i PEFC.